Le Territoire des démons
1973
Kozure Okami: Meifumando
Kenji Misumi
Yoshi Kato , Teruo Ishiyama , Hiroshi Tanaka , Michima Otabe , Koji Fujiyama