Le Sabre de la vengeance
1972
Kozure Ôkami: Kowokashi udekashi tsukamatsuru
Kenji Misumi
Tomisaburo Wakayama , Taketoshi Naito , Akihiro Tomikawa , Kanae Kobayashi , Michimaro Kotabe